Yleinen talouskehitys ohjaa kiertotalousinvestointien painotuksia

Yrityksillä on keskeinen rooli kiertotalouteen siirryttäessä ja yleinen 
talouskehitys määrittää, miten yritykset investoivat 
kiertotalousratkaisuihin. Olennaisin teknologia-alue kiertotalouden 
saavuttamiselle on arvoverkkojen integraatio, mikä tarkoittaa 
esimerkiksi tuotetiedon saumatonta kulkua liiketoiminta- ja 
kierrätysarvoketjujen välillä.

Lue lisää uudesta 
politiikkasuosituksesta, miten kiertotalouteen siirtymistä voidaan 
vauhdittaa erilaisissa tulevaisuusskenaarioissa.

Politiikkasuositus 6

 

 

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+