Vaikuttajayksilöistä vaikuttajaorganisaatioihin

Kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa systeemistä muutosta – tämän me kaikki kiertotaloutta tavalla tai toisella seuraavat olemme kuulleet moneen kertaan. Mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa ja millainen muutos voisi olla?

Helsingin yliopiston CloseLoop-tutkimusryhmä järjesti Kokkolassa työpajan, jossa pohdittiin millaista arvoa ja mahdollisuuksia kiertotalous voisi alueelle tuottaa. Työpajassa hyödynnettiin Cambridgen yliopiston kestävään arvonluontiin kehitettyä työkalua (Value Exploring Tool) yhteistyössä Cambridgen yliopiston moderaattoreiden kanssa. Työpajan osallistujat edustivat alueen eri toimijoita mm. yrityspuistoa, rahoittajia, kaupunkia ja yliopistokeskusta.

Kokkolan alueella toimivat yritykset ovat jo ottaneet askeleita kiertotalouden suuntaan. Kokkolassa ajatellaan, että kiertotalous voi olla yksi tärkeä kilpailutekijä silloin, kun alueelle houkutellaan investointeja ja uutta työtä. Kokkolan teollisuuspuisto (Kokkola Industrial Park KIP) on Pohjoismaiden suurimpia kemianteolllisuuden klustereita, jonka vuotuinen vienti ylittää miljardi euroa. Alueella toimii 64 yritystä ja työntekijöitä on yhteensä yli 2000 henkeä. Puiston alueella toimii useita yrityksiä ja ne tekevät teollisen symbioosin periaatteiden mukaan yhteistyötä. Kemian ohella metalli- ja konepajateollisuudella on pitkä historia ja vahva rooli alueen taloudessa, kuten myös pitkälti vientiin tuottavalla veneenrakennuksella. Uusia aloja ovat ICT ja luontoon tukeutuvat Green Care -hyvinvointipalvelut

Kokkolan seutu on mukana Motiva Oy:n koordinoimassa Teolliset symbioosit -hankkeessa. Seudulla on myös tehty yksi Euroopan suurimpia Lithium-löydöksiä. Kiertotalouden näkökulmasta Kokkolan seudulla on näin valmiiksi osaamista kuin myös halua. Tutkimusryhmä jatkaa tulosten analysointia ja käytännön toimenpiteiden miettimistä yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Yksi pohdinnan paikka on se, miten teollisuuden jalostusastetta voitaisiin nostaa alueella. Jalostusasteen noustessa materiaalit sekä pysyisivät pidempään että palaisivat paremmin kiertoon. Kierron parantaminen vaatii uudenlaista yhteistyötä yritysten ja erilaisten toimijoiden kesken. Tämä puolestaan edellyttää totuttujen asioiden uudelleenarvioimista, innovointia ja hyvää luottamusta eri toimijoiden välillä. Yhdeksi keskeiseksi asiaksi nouseekin tiedon systemaattisen jakamisen tärkeys.

Kokkolan alueellakin näkyy, että kiertotalouden edistämisessä yksilöillä voi olla hyvinkin suuri rooli silloin, kun heillä on hyvät kontaktit moniin eri toimijoihin. Tämä on tietenkin äärimmäisen arvokasta, mutta jos kiertotalouden kehittäminen on pelkästään yksittäisten toimijoiden varassa, se on haavoittuvaista. Vaikuttajayksilöiden lisäksi tarvitaankin asiaan sitoutuneita vaikuttajaorganisaatioita, tahoja jotka sitovat toimijoita toisiinsa, tukevat tiedon jakamisessa ja auttavat näkemään mahdollisuuksia uusissa yhteyksissä.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+