Millä eväin Suomi kiertotalouteen?

Kolmas sidosryhmätapaaminen

CloseLoop_2_10_17_-2

CloseLoop hankkeen sidosryhmätapaamisessa lokakuussa keskusteltiin mahdollisista tulevaisuuksista kiertotalouteen siirryttäessä. Professori Timo Honkela pohti esityksessään, miten tekoäly, koneoppiminen ja muut teknologiset menetelmät voivat auttaa ongelmien ratkaisussa ja päätöksenteossa. Honkela näkee kieltä ja merkityksiä oppineet koneet hyödyllisinä avustajina, jotka voivat auttaa rakentamaan kestävämpää, inhimillisempää ja parempaa yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa koneet voivat auttaa jäsentämään tietoa, jota nyt on kyllä valtavasti, mutta jota usein on vaikea hyödyntää. Katso Honkelan esitys

CloseLoop_2_10_17_-7

Circular Devices Oy:n Tapani Jokinen nosti puheenvuorossaan esiin suunnittelun merkityksen systeemitason muutoksessa. Jokisen näkemyksen mukaan pitäisi siirtyä sellaiseen suunnitteluun, jossa jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Esimerkiksi hän nosti PuzzlePhonen, joka on suunniteltu päivitettäväksi, uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi. Hänen mukaansa hyvä ekodesign on ympäristön huomioon ottavaa, teollisesti edullista valmistaa mutta myös kuluttajille kiinnostavaa. Katso Jokisen esitys.

CloseLoop_2_10_17_-4

VTT:n tutkija Mika Naumanen veti sidosryhmätapaamisessa työpajan, jossa mietittiin mitä Suomessa pitäisi tapahtua, jotta kiertotalouteen päästäisiin. Ennen työpajaa osallistujat olivat ottaneet osaa kyselyyn, jossa pohdittiin mitkä alueet ovat erityisen tärkeitä kiertotalouteen siirryttäessä. Vastauksissa tähdennettiin mm. arvoketjujen uudelleenjärjestämisen merkitystä, politiikkaohjauksen merkitystä materiaalikierron edistämisessä ja korvaavien materiaalien kehittämisen tärkeyttä tuotannossa. Katso Mika Naumasen alustus.

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+