Kutsu Kiertotalous Suomessa 2030 -työpajaan 2.10.2017

Screen Shot 2017-09-12 at 16.50.33

Teknisten (raaka-aine)kiertojen skenaariotyöpaja
2.10.2017 klo 12.00-16.00
Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo
Ryhmätyötila Palaver

Sitran kiertotaloustiekartan tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi. Mitä tämä tarkoittaa korkean jalostusarvon materiaalien kannalta? Mitä muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu? Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia on tarjolla? Miten politiikan avulla voidaan edistää toivottuja muutoksia? Tule kuulemaan asiantuntijoiden arvioita ja esittämään omia näkemyksiä siitä, miten raaka-aineet kiertävät vuonna 2030. Vastaa myös ennakkokyselyymme.

Millä eväin Suomi kiertotalouteen?

CloseLoop hankkeen sidosryhmätapaamisessa lokakuussa keskusteltiin mahdollisista tulevaisuuksista kiertotalouteen siirryttäessä. Professori Timo Honkela pohti esityksessään, miten tekoäly, koneoppiminen ja muut teknologiset menetelmät voivat auttaa ongelmien ratkaisussa ja päätöksenteossa. Honkela näkee kieltä ja merkityksiä oppineet koneet hyödyllisinä avustajina, jotka voivat auttaa rakentamaan kestävämpää, inhimillisempää ja parempaa yhteiskuntaa. Tulevaisuudessa koneet voivat auttaa jäsentämään tietoa, jota nyt on kyllä valtavasti, mutta jota usein on vaikea hyödyntää. Katso Honkelan esitys

Circular Devices Oy:n Tapani Jokinen nosti puheenvuorossaan esiin suunnittelun merkityksen systeemitason muutoksessa. Jokisen näkemyksen mukaan pitäisi siirtyä sellaiseen suunnitteluun, jossa jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Esimerkiksi hän nosti PuzzlePhonen, joka on suunniteltu päivitettäväksi, uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi. Hänen mukaansa hyvä ekodesign on ympäristön huomioon ottavaa, teollisesti edullista valmistaa mutta myös kuluttajille kiinnostavaa. Katso Jokisen esitys.

VTT:n tutkija Mika Naumanen veti sidosryhmätapaamisessa työpajan, jossa mietittiin mitä Suomessa pitäisi tapahtua, jotta kiertotalouteen päästäisiin. Ennen työpajaa osallistujat olivat ottaneet osaa kyselyyn, jossa pohdittiin mitkä alueet ovat erityisen tärkeitä kiertotalouteen siirryttäessä. Vastauksissa tähdennettiin mm. arvoketjujen uudelleenjärjestämisen merkitystä, politiikkaohjauksen merkitystä materiaalikierron edistämisessä ja korvaavien materiaalien kehittämisen tärkeyttä tuotannossa. Katso Mika Naumasen alustus.

Ohjelma

12.00-12.45 Lounas
12.45-13.00 Työpajan avaus Prof. Maarit Karppinen, Aalto-yliopisto
13.00-13.30 Mahdollisia tulevaisuuksia Prof. Timo Honkela
13.30-14.00 Kiertotalousskenaariot CloseLoop projektissa ja ryhmätöiden alustus Mika Naumanen / VTT
14.00-14.20 Kiertotalousajattelu vaatii systeemitason muutoksia Tapani Jokinen / Circular Devices Oy
14.20-14.30 Kahvitauko
14.30-15.15 Kiertotalouden kärkiaiheiden käsittely ryhmätöinä
15.15-16.00 Ryhmätöiden purku ja jatkotoimenpiteet Mika Naumanen / VTT

Ennakkokysely: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1491439&chk=XU34GQ3B
Työpajaan ilmoittautuminen: https://eage.aalto.fi/?f/kiertotalous2030

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+