Kemiallisten yhdisteiden laaja ja jatkuvasti muuttuva kirjo tekee litiumakkujätteen hyödyntämisestä haastavaa

Uudelleenladattavien litiumakkujen käyttö lisääntyy jatkuvasti, koska ne ovat kevyitä ja tehokkaita. Niitä käytetään muun muassa matkapuhelimissa ja sähköisissä kulkuneuvoissa. Niiden käytön uskotaan kasvavan edelleen, jolloin myös akkujätteen määrä lisääntyy.

CloseLoop-hankkeessa selvitettiin litiumakkujen kierrätyksen nykyteknologioita. Selvitys on julkaistu Johanna Valion kirjoittamana diplomityönä. Selvityksen taustalla oli ajatus siitä, että akkujäte voisi olla myös hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta. Yksi suurimmista haasteista akkujen tehokkaassa kierrätyksessä on akkujen kemiallisten yhdisteiden monimutkaisuus ja eri akkuvalmistajien erilaiset tavat käyttää näitä yhdisteitä. Lähitulevaisuudessa markkinoille ilmaantunee myös uusia yhdisteitä. Toistaiseksi akuista on pyritty saamaan talteen niissä käytetty koboltti. Koboltin käyttöä akuissa pyritään kuitenkin vähentämään sen myrkyllisyyden ja ympäristövaikutusten takia.

Tulevaisuudessa muidenkin akuissa käytettävien materiaalien talteenotto saattaa muuttua taloudellisesti kannattavaksi, jos talteenottomenetelmät kehittyvät riittävästi ja talteenotettava metalli saadaan entistä puhtaampana käyttöön. Tällöin esimerkiksi litiumin ja sen suolojen talteenotto saattaisi olla kannattavaa. Koska akkujen kemialliset koostumukset vaihtelevat paljon, ainoastaan joustavat talteenottomenetelmät tulevat olemaan kannattavia.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+