CloseLoop projektin tutkijaryhmälle Materia-lehden Petter Forsström -palkinto vuoden 2018 Vuorimiespäivillä metallien kierrätystä käsittelevästä artikkelista

Vuorimiesyhdistyksen julkaiseman Materia-lehden vuoden 2017 parhaan julkaisun Petter Forsström palkinto on myönnetty tutkimusprofessori Pertti Koukkarin kirjoittajaryhmälle artikkelista, joka käsittelee kriittisten ja arvokkaiden metallien talteenottoa teollisuus- ja akkujätteestä.
Palkintoperustelujen mukaan hyvin kirjoitettu artikkeli nivoo mielenkiintoisesti yhteen jätteiden läjitykseen liittyvien ympäristöriskien vähentämisen arvometallien talteensaantia lisäämällä ja antaa lisäksi miellyttävän tuntemuksen alan osaamistasosta yhdistäessään pasutuksen, hydrometallurgian sekä bioliuotuksen teknologioita rationaalisesti pilottitesteillä todennettuihin ratkaisuihin.
Kirjoittajaryhmään kuuluivat tutkimusprofessori Pertti Koukkari (VTT), apulaisprofessori Mari Lundström (Aalto Yliopisto) sekä tohtoriopiskelijat Antti Porvali (Aalto Yliopisto) ja Sergei Kirillov (Uralin Liittovaltioyliopisto). Palkinto julkistettiin Vuorimiespäivillä Dipolissa. Palkinnon arvo on 2000 € mikä jakautuu kaikkien kirjoittajien kesken.

WasteHeaps_final_042017

Koukkari, P., Lundström, M., Porvali, A., Kirillov, S. (2017): “Waste heaps may be set to reveal their content of critical metals”,  Materia 2 2017, 61-65.
Linkki artikkeliin: http://docplayer.fi/47589215-Toukokuu-geologia-kaivos-louhinta-rikastus-prosessit-metallurgia-materiaalit-yli-70-vuotta-vuoriteollisuuden-asialla.html

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+