CloseLoop Politiikkasuositus 3

Kiertotalous tuo Suomen prosessiteollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia

-tarvitaan yhteinen strategia kilpailuedun saavuttamiseksi

Metsä-, kemia-, metalli- ja kaivannaisteollisuus ja niihin liittyvä osaaminen ovat yhä avainasemassa määriteltäessä tulevaisuuden Suomen kilpailukykyä, koska prosessiteollisuuden tuotteet vastaavat edelleen lähes kahta kolmannesta Suomen vientituloista. Kiertotalouden ja biotalouden kasvavien trendien myötä prosessiteollisuus pyrkii myös entistä innokkaammin käyttämään kotimaisia raaka-aineita. Tulevaisuuden haasteena on uudistaa perinteiseen osaamispohjaan perustuva kokemusperäinen tieto ja luoda uusia läpimurtoja modernin tietotekniikan avulla.

Lue koko suositus:

http://closeloop.fi/wp-content/uploads/CloseLoopPolitiikkasuositus325.10.pdf

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+